Hoe Company Fit werkstress in uw bedrijf kan voorkomen

Gepubliceerd op 12-12-2019

Angst, woede, gedragsstoornissen en tekenen van depressie. Dit zijn allemaal symptomen van chronische werkstress. Daarnaast kan werkgerelateerde stress ook financiële nadelen hebben, voor zowel werknemer als organisatie. Dit klinkt u wellicht bekend in de oren, maar wist u dat Person-Organisation Fit (Company Fit) in de eerste plaats kan helpen om werkstress te voorkomen?

Dit artikel haakt in op onze whitepaper Quality of Hire – From Job Fit to Company Fit. U kunt de whitepaper via het formulier op deze pagina downloaden.

In hun onderzoek Linking person-job fit to job stress: The mediating effect of perceived person-organization fit verklaren Deniz, Noyan en Ertosun het werkstressprobleem en bieden een effectieve oplossing:

Huur mensen in voor zowel Person-Organisation Fit (Company Fit) als Person-Job Fit (Job Fit).

By paying careful attention to person job fit, organizations can ensure that individuals are able to adapt efficiently and by ensuring person-organization fit, organizations can provide opportunities within their culture to balance out any negative effects in times of high stress. (1)

Werkstress: slecht voor werknemer, bedrijf en samenleving

Werkgerelateerde stress heeft niet alleen een negatieve impact op de gestresste persoon, maar ook op zijn werkomgeving (en zelfs de hele samenleving, deels vanwege de kosten voor gezondheidszorg).

Impact op de werknemer

Langdurige periodes van stress (inclusief werkgerelateerde stress) kunnen een negatieve impact hebben op de fysieke en mentale gezondheid van een werknemer. (2) Deze langdurige stressgerelateerde symptomen kunnen extra problemen veroorzaken: de werknemer kan zijn baan verliezen als gevolg van verminderde productiviteit en inzet, moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan of zelfs voor onbepaalde tijd arbeidsongeschikt worden. Al deze factoren kunnen zijn inkomen drastisch verminderen en hebben een grote invloed op zijn onafhankelijkheid en zelfrespect.

Impact op het bedrijf

Als een werknemer lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen heeft vanwege werkgerelateerde stress, heeft dit natuurlijk ook nadelige gevolgen voor de organisatie waarvoor hij werkt:

 • Lagere betrokkenheid van de werknemers
 • Negatieve impact op personeelsprestaties en productiviteit
 • Ongevallen veroorzaakt door menselijke fouten
 • Hoger personeelsverloop en intentie om te vertrekken
 • Verminderde aanwezigheid van werknemers
 • Problemen met werving en behoud van personeel
 • Negatief imago en reputatie van de organisatie
 • Potentiële geschillen (2)

Bovendien bevindt de gestreste werknemer zich in de overlevingsmodus. Dit houdt in dat hij niet in staat is om verder te denken dan het heden. Ook kan hij geen creatief werk doen of effectieve langetermijnplannen of oplossingen bedenken.

Lees onze whitepaper Happiness at Work om erachter te komen hoe u het geluk binnen uw organisatie kunt verhogen.

Kosten voor werkgevers

In hun rapport Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks (3) toonde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk de kosten voor bedrijven met betrekking tot werkstress:

The evidence shows clearly that work-related stress and psychosocial issues lead to increased absenteeism and staff turnover rates, along with decreased productivity and performance. (3)

Ziekteverzuim en presenteïsme

Volgens de informatie in het rapport wordt geschat dat tussen 30% en 60% van de afwezigheid op de werkplek stressgerelateerd is. En zelfs tussen de 40% en 60%, als men de impact van lange uren, gebrek aan betrokkenheid, persoonlijke problemen en een laag moreel op de werkvloer meetelt.

Een ander probleem met betrekking tot werkstress is presenteïsme: doorwerken terwijl men ziek is. Het is bekend dat het productiviteitsverlies, meer gezondheidsproblemen (omdat ze niet goed genezen), uitputting en epidemieën op de werkplek veroorzaakt.

De geschatte kosten van zowel ziekteverzuim als presenteïsme verschillen per land, maar om een voorbeeld te geven:

Geschat wordt dat in het algemeen de jaarlijkse ziektekosten en presenteïsmekosten per werknemer in Duitsland respectievelijk € 1 199 en € 2 399 bedragen.

Het is interessant om te zien dat presenteïsme meer geld per werknemer kost dan ziekteverzuim, wat betekent dat het goedkoper is om een zieke werknemer naar huis te sturen dan hem te laten doorwerken.

Kosten van ziekteverzuim in Nederland

TNO heeft ook recentelijk interessante cijfers uitgebracht over de totale kosten van werkstress in Nederland. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim per persoon in Nederland is 8.100 euro:

In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. En de kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. (…) Dit komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per persoon waren in 2017 met 8.100 euro vergelijkbaar met 2016. (4)

Bron: tno.nl

Een vijfde deel van het personeelsverloop is stressgerelateerd

Een andere grote kostenpost is stressgerelateerd personeelsverloop. Volgens het rapport (dat hier alleen Britse cijfers vermeldt), is 19% van alle verloop in het Verenigd Koninkrijk stressgerelateerd. De vervangingskosten voor een gemiddelde Britse werknemer bedragen £ 5.800. Dit betekent dat 19% van dat bedrag, £ 1.102, verband houdt met stress. (3)

Andere kosten

Het rapport vermeldt ook andere kosten in verband met werkstress. Bijvoorbeeld kosten voor ongevallen en letsel, conflicten op de werkplek, werknemersrelaties en verzekeringspremies. Mogelijke stakeholderkosten zijn een lagere bedrijfsreputatie en een negatieve invloed op merk- en beleggersrelaties. (3)

Europawijde kosten

Het rapport van het Europees Agentschap deelt ook cijfers voor Europawijde kosten van stress op de werkvloer:

The total was made up of costs to employers resulting from absenteeism and presenteeism (€272 billion), loss of productivity (€242 billion), health care costs of €63 billion and social welfare costs in the form of disability benefit payments (€39 billion). (3)

Nu we weten wat de effecten van werkstress zijn, gaan we kijken hoe werkstress kan worden veroorzaakt en hoe we het kunnen voorkomen.

Wat veroorzaakt werkstress?

Werkgerelateerde stress kan worden veroorzaakt door een mismatch tussen een werknemer en zijn baan: Person-Job Unfit.

Person- Job Unfit describes the employee who is unable to perform the job without being a hazard to self or others. In situations where there is a mismatch between these qualities the concept of “person-job unfit” arises which in turn causes increased stress levels. (1)

Dit betekent dat een kandidaat wordt aangenomen voor een baan waarvoor hij niet de juiste kennis, vaardigheden of capaciteiten bezit. Als er een mismatch is, raakt de werknemer gestrest omdat hij de eisen van de baan niet kan waarmaken. Company Fit kan bemiddelen tussen Job Unfit en Job Stress en het werkleven van de werknemer verbeteren, dit vanwege de sociale ondersteuningsfactor van Company Fit.

Als er een slechte Job Fit EN een slechte Company Fit is – zonder een effectief ondersteuningsnetwerk dat is gecreëerd door een goede Company Fit – wordt het beroepsleven van een werknemer binnen korte tijd ondraaglijk en verlaat hij de organisatie, gaat hij met ziekteverlof, of hij blijft en heeft een negatief effect op zijn werkomgeving.

The findings [of this study by Deniz et al.] indicate that showing regard to person- job fit is a substantial factor for decreasing job stress and the adjustment of employees to an organization is an important issue for eliminating stress. HR departments should take into consideration person-organization and also person-job fit in their selection and recruitment decisions. (1)

Conclusie: neem mensen aan op basis van job fit en company fit om werkstress te voorkomen

Als u werkstress zoveel mogelijk wilt voorkomen, zelfs voordat een kandidaat wordt aangenomen, moet u niet alleen kandidaten aannemen op basis van Job Fit en de bijbehorende KSA’s (Knowledge, Skills, Abilities), maar ook op basis van Company Fit. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe werknemer de sociale ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. Dit voorkomt dat stress problemen veroorzaakt voor de werkplek en zijn werknemers. Ten tweede kan de ondersteuning van een goede Company Fit stressvolle periodes verlichten die kunnen optreden bij werknemers met een goede Job Fit.

Meer oorzaken en tips leest u in ons artikel Werkstress: hoe druk moet je je erom maken?

Bent u werkgever en wilt u graag meer weten over onze diensten? We helpen u graag verder! Vraag een demo aan en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bronnen

 1. Linking Person-job Fit to Job Stress: The Mediating Effect of Perceived Person-organization Fit door Nevin Deniz, Aral Noyan, Öznur Gülen Ertosun (October 2015). Ingezien op 11 juli 2019.
 2. Why manage work-related stress and mental well-being? door The Health and Safety Executive for Northern Ireland (HSENI) (2018 of 2019). Ingezien op 15 juli 2019.
 3. Calculating the costs of work-related stress and psychosocial risks – A literature review door The European Agency for Safety and Health at Work (2014). Ingezien op 11 juli 2019.
 4. Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 20,8 miljard door TNO (2019). Ingezien op 12 december 2019.

Lees dit artikel in het Duits of Engels.

Door ons aanbevolen artikelen