Individualisering moet ook doorklinken in werk- en privébalans

Gepubliceerd op 11-07-2016

De individualisering in de samenleving krijgt steeds meer gevolgen voor de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Werkgevers vinden het daarbij vooral moeilijk om een goede balans te creëren tussen werk en privé voor hun medewerkers. Terwijl dat aspect, zeker voor jonge generaties, steeds belangrijker wordt.

De één wil meer vakantiedagen en de ander werkt ’s avonds graag wat langer door om op die manier het beste resultaat neer te zetten. Werknemers zien graag dat hun werkgever aansluit bij die wensen. En hoewel het in veel sectoren dankzij digitalisering makkelijker is geworden om wensen van medewerkers met betrekking tot flexibel werken te faciliteren, blijft het voor veel bedrijven om verschillende redenen een uitdaging om qua werk aan te sluiten bij het privéleven van hun werknemers.

Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in de benadering van de wensen tussen werkgever en werknemer. Uit een proefschrift waarmee Jenny Sok promoveerde op de Nyenrode Business Universiteit, wordt duidelijk dat bedrijven hun medewerkers nog veelal in mallen proberen te stoppen terwijl de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer, zeker voor de jongere generaties, al helemaal niet meer gebaseerd is op éénduidige wetten en regels die voor iedereen ongeveer hetzelfde zijn.

Van medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat ze flexibel en voortdurend inzetbaar zijn, zo bewijzen trends als het uitgeven van kortere contracten, meer thuiswerken en flexibele werktijden. Veel medewerkers zien dit als voordelen, maar voor anderen heeft deze toenemende flexibiliteit ook een keerzijde. Het kan namelijk stress en onzekerheid opleveren.

Medewerkers moeten daarnaast steeds blijven investeren in hun eigen carrière. Hoe blijf ik aantrekkelijk voor mijn werkgever, hoe ontwikkel ik mezelf en hoe blijf ik mezelf uitdagen? Allemaal vragen waarvan de uitkomsten voor de werknemer van groot belang zijn. En dan is er thuis ook van alles om te regelen en organiseren.

Negatieve gevolgen werk en privé
De voortdurende cirkel van het aanspreken van het werkende vermogen van een werknemer kan op een negatieve invloed hebben op de balans tussen werk en privé. Maar de gemiddelde werkgever monitort de verhouding tussen werk en privé nauwelijks. Laat staan dat deze wordt geoptimaliseerd.

Hoogste tijd voor eerherstel voor de balans tussen werk en privé, zo wordt in het proefschrift van Sok gesteld. In de literatuur wordt de suggestie gedaan om de traditionele arbeidsovereenkomsten daarom steeds meer op psychologische overeenkomsten te gaan laten lijken; bedrijven moeten de levens van hun medewerkers beter gaan leren kennen.

Alleen als beide partijen van elkaars wensen en behoeften op de hoogte zijn, kunnen werkgevers helpen om evenwicht aan te brengen in hun werk- en privéleven. Ook kunnen ze vanuit de individuele behoeften de ondersteunende en stimulerende onderdelen voor een balans tussen werk en privé implementeren in de organisatiecultuur.

Erkenning van culturele diversiteit
Natuurlijk is het niet mogelijk om een afgepast pakket aan arbeidsverhoudingen- en voorwaarden te bouwen voor elke medewerker. De grote uitdaging voor bedrijven zit hem vooral in erkenning van de enorme diversiteit die de organisatie herbergt.

Vraag je als werkgever iets van een individu, dat moet je erkennen dat al die individuen eigen behoeften hebben die ondanks de generatie of functiegroep waartoe mensen behoren, verschilt aan de hand van thema’s als bijvoorbeeld de culturele achtergrond. ­­­­­­

Die individuele benadering blijkt ook nog eens te lonen. De bedrijven die één-op-één en bewust bezig zijn met de balans tussen werk en privé hebben namelijk een beter toekomstperspectief, omdat zij op die manier in staat zijn om talent aan te trekken, te binden en te boeien.

Organisaties leunen namelijk op de prestaties, de leercurve, de ontwikkeling, de creativiteit en de innovatiekracht die medewerkers met zich meebrengen. Voor medewerkers is het niet alleen belangrijk dat ze lichamelijk fit zijn, maar ook dat ze mentaal in goede gezondheid zijn.

Wensen van werknemers in kaart brengen
De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek van Sok is dat bedrijven de diversiteit in de organisatie specifieker gaan benaderen en de wensen met betrekking tot werk en privé gaan monitoren. Bij een verbeterde relatie zijn medewerkers bewezen productiever en minder vaak afwezig.

Het is daarom als bedrijf belangrijk om te kijken in welke mate een medewerker zijn leven organiseert en hoe je daar als werkgever bij kunt helpen. Ook al lijkt het op het eerste gezicht de verantwoordelijkheid van een werkgever niet, toch is het belangrijk om te weten hoe het met je werknemers gaat. En ook al is het wellicht een inkoppertje; ook als medewerker heb je wat aan een verbeterde relatie tussen werk en privé. Al was het alleen maar omdat je er gezonder van wordt.

Door ons aanbevolen artikelen