Werkstress: hoe druk moet je je erom maken?

Gepubliceerd op 26-11-2016

Een miljoen Nederlanders heeft op dit moment last van een burn-out, mede veroorzaakt door werkstress, blijkt uit onderzoek van TNO. Met name jonge werknemers hebben vaak last van burn-out klachten, zo’n 17 procent van deze doelgroep. Dit heeft niet alleen persoonlijke gevolgen, werkgevers betalen de hoofdprijs. Werkstress-gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers 250 euro per persoon per dag. Hoe komt het dat zoveel mensen last hebben van werkstress en welke invloed heeft dit op hun werk?

Werkstress is beroepsziekte nummer eén. Toch besteden de meeste werkgevers en werknemers er vaak nog te weinig aandacht aan. Uitdaging en stress op het werk zijn voor sommige mensen immers nodig om optimaal te kunnen presenteren. Teveel werkstress resulteert echter in een negatief effect wat leidt tot ziekteverzuim en minder presteren. Opvallend is dat met name werknemers tussen 25 en 35 bezwijken onder werkstress. Dat zijn 240.000 jonge werknemers. Door social media neemt de druk toe om aan alles mee te doen. Als je een avond niet mee gaat met je vrienden, zie je diezelfde avond nog foto’s komen van wat je hebt gemist. Ook wel FOMO (The Fear Of Missing Out) genoemd.

De laatste jaren neemt het aantal burn-out gevallen toe. Naast de druk van social media zijn er meer redenen aan te wijzen. Een belangrijke stressfactor voor werknemers is onduidelijkheid. Met name onduidelijkheid wat een werkgever verwacht en omtrent baanzekerheid levert medewerkers stress op. Is onduidelijkheid iets van de laatste jaren? Wellicht dat de crisis van de afgelopen jaren ertoe geleid heeft dat werknemers zich zorgen maakten om hun baan.

Werkdruk
Werkdruk kan ook een belangrijke oorzaak zijn voor burn-out klachten. Gedurende de crisis moesten veel bedrijven meer werk verzetten met minder mensen. De personeelsbezetting scoort bij de meeste organisaties een dikke onvoldoende. De laatste jaren is de werkdruk dus toegenomen. Een derde van de medewerkers beoordeelt de werkdruk van hun baan te hoog. Uit onderzoek van Effectory blijk dat in 2012 68% van de Nederlandse werknemers hun werkdruk als ‘goed’ beoordeeld. In 2015 was dit nog maar 63% en dit percentage blijft dalen. Doordat we steeds flexibeler werken is de scheidslijn tussen werken en vrije tijd onduidelijker geworden. Thuiswerken kan ervoor zorgen dat medewerkers vaker werkdruk ervaren, omdat werkzaamheden minder vaak stoppen wanneer medewerkers niet op kantoor zijn. Hierdoor kan het zijn dat werknemers in hun vrije tijd nog werkzaamheden uitvoeren, zoals ’s avonds hun e-mail beantwoorden of vergaderingen van de volgende dag voorbereiden.

De balans tussen werk en privé lijkt dus verslechterd. Dat is opvallend, zelfs tegenstrijdig, met de filosofie van Het Nieuwe Werken dat er ooit voor zorgde dat men flexibeler werd en eigen tijd in kon delen. Het lijkt een soort paradox. Aan de ene kant zorgen de vele (technologische) mogelijkheden voor het bestaan van Het Nieuwe Werken. Aan de andere kant gaan ook veel mensen over de grens door zelf geen goede balans in hun leven te creëren.vrijheid-1

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden spelen de volgende aspecten ook een rol in burn-out klachten:

– Onregelmatige werktijden
– Lage beloning
– Beperkte loopbaanmogelijkheden

Wat mag werkstress kosten?
Werkstress heeft gevolgen voor werknemers op persoonlijk vlak. Denk hierbij aan lichamelijke en psychische klachten die leiden tot een hoger verzuim. Ook op organisatieniveau heeft werkstress dus veel gevolgen. Volgens de ArboNed stijgt het psychisch verzuim van werknemers elk jaar fors. Driekwart van dit verzuim heeft zelfs te maken met stress. Dit type verzuim duurt gemiddeld 180 dagen. Op jaarbasis kost verzuim Nederlandse werkgevers zelfs meer dan dertien miljard euro.(!) Duidelijk is dat werkstress voor beide partijen een probleem is. Hoe kunnen we dit eigenlijk voorkomen of verhelpen?

Tips & Tricks
Tip 1: Voorkom werkstress: herken de signalen
Volgens ArboNed is werkstress bijna geheel te voorkomen door de signalen van stress vroegtijdig te herkennen. Onderstaande signalen geven aan dat je last hebt van werkstress.

– Je merkt dat je minder betrokken bent
– Je bent meer ontevreden
– Je bent sneller geïrriteerd
– Je hebt steeds meer lichamelijke klachten, zonder structureel herstel
– Je meldt je steeds vaker ziek

Tip 2: Praat erover
Werkgevers moeten het gesprek aangaan met hun medewerkers. Een derde van de organisaties heeft een aanspreekpunt voor werknemers om over hun (psychische) klachten te praten. Zo kunnen klachten als een onaangename werksfeer, verwachtingen van de werkgever of een te hoge werkdruk besproken worden. Alleen het praten zelf geeft al aan dat er naar een medewerker geluisterd wordt, hetgeen wat op zichzelf al voor stressvermindering zorgt. Wederzijds begrip lost al een deel van de problemen op.

Tip 3: Neem meer rust
Een grote oorzaak van stress is het werk mee naar huis nemen. Stop met ’s avonds werken. Duidelijke scheiding tussen werk en vrije tijd zorgt ervoor dat je voor een bepaalde tijd echt kan ontspannen en je werk in gedachten kan loslaten. Zo kan je vrije tijd gebruiken om op te laden. Ook is het aannemelijk dat je op deze manier meer aandacht hebt voor familie, vrienden en hobby’s. In de rust kan je gelijk deze inspirerende TED-Talk bekijken over hoe je stress omzet in iets positiefs.

Benieuwd hoe ze dit in Scandinavië oplossen? Lees meer over Scandinavische werkgewoonten.

Door ons aanbevolen artikelen