Waarom de mens (nog) belangrijker wordt bij digitalisering

Gepubliceerd op 20-06-2016

Paniek; de wereld digitaliseert. Bedrijven als Uber en Airbnb schieten als paddestoelen uit de grond en snoepen marktaandeel af van gevestigde namen. Ondertussen maken leden van het Europees Parlement zich steeds meer zorgen over de gevaren voor de mensheid als gevolg van robotisering. En de gewone man, die denkt aan het voortbestaan van zijn baan. Al is dat niet altijd terecht, zo laat de financiële sector zien.

Schattingen over aantallen banen die zullen verdwijnen door robotisering lopen sterk uiteen. Deloitte berekende in 2014 dat er zo’n 3 miljoen banen verloren zullen gaan, maar in meer recente prognoses van bijvoorbeeld het World Economic Forum, wordt gesproken over het verdwijnen van in totaal 7 miljoen banen.

Die gezichten achter het World Economic Forum, de plek waar de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld samen komen om de uitdagingen voor de toekomst te bespreken, zeggen tegelijkertijd ook iets interessant. Naast het verdwijnen van 7 miljoen banen, zullen technologische vernieuwingen ook 2 miljoen nieuwe banen opleveren. De voortschrijdende en alom aanwezigheid van techniek  zorgt er namelijk niet alleen voor dat banen verdwijnen, maar het wordt ook steeds belangrijker om de mensen die met die techniek werken, goed te selecteren en te blijven ontwikkelen. Dat betekent soms dat er nieuwe mensen aangetrokken moeten worden, maar vooral voor dat de ‘achterblijvers’ bijgeschoold moeten worden. En dat is nog geen gemakkelijke opgave.

Uit onderzoek van IT-bedrijf Cognizant en het onderzoeksbureau Economist Intelligence Unit (EIU) onder ruim 400 managers in Europa en de VS, blijkt alleen al dat meer dan 90 procent van de managers denkt dat hij of zij niet in staat is om een digitale transitie van het bedrijf vorm te geven. Meer dan 40 procent zegt bovendien geen of onvoldoende kennis te hebben van onderwerpen als big data en minstens zo veel managers zien eenzelfde gebrek op het gebied van bijvoorbeeld digitale marketing. Zie een bedrijf dan maar eens in beweging te krijgen.

Disciplines bundelen
Toch is er een oplossing waar veel bedrijven ondertussen ook al mee werken. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 60 procent van de organisaties waarvoor de ondervraagde managers werken, besloten heeft om vanwege een gebrek aan basiskennis, disciplines bij elkaar te brengen. Een sector die laat zien dat dat goed kan werken, is de financiële sector, al gaat het daar niet vanzelf.

De kracht van bedrijven in deze sector is dat ze steeds meer kantelen en zich in plaats van een bank gaan organiseren als een techbedrijf.

Kans voor Human Resources
Niet alleen op het gebied van strategie en bedrijfsvoering levert dit grote uitdagingen op, maar ook op het gebied van HR moeten er grote stappen gemaakt worden.
Bedrijven die de kanteling succesvol maken, werken niet langer meer volgens de structuren van afdelingen met bepaalde taken, maar volgens de principes van scrum of in zogeheten squads.  Deze zelfsturende teams zijn er om te zorgen dat bijvoorbeeld marketing direct te koppelen is aan development. En bovendien werken ze naar eigen inzicht, om zo de beste en nieuwste ideeën te creëren.

Zo zien we dat met de komst van digitale producten, de menskracht steeds belangrijker wordt. Het is daarom voor banken en voor veel andere sectoren, nu dan ooit belangrijker geworden om de juiste mensen aan te trekken. En als ze eenmaal binnen zijn, om ze zo in hun kracht te zetten, dat ze blijven. Kortom, op zoek naar de cultural fit. Alleen dan kunnen ze de strijd aan met de Google’s van deze tijd, door middel van het bouwen van gebruiksvriendelijke user experiences of customer experiences. Want daar draait het tegenwoordig veelal om, wil je het verschil maken bij de eindgebruiker.

programmeren

Van trend naar ontwikkeling
De cijfers laten zien dat de veranderende inzet van medewerkers geen trend meer is, maar een doorgaande ontwikkeling. In een door KPMG gepresenteerd rapport valt te lezen dat grote aantallen werknemers in de financiële sector in 2007 nog grotendeels ‘hardcore’ financieel werk deden. De mensen die anno 2016 bij een financiële organisatie werken, hebben nu steeds vaker een baan als IT’er of een functie gelieerd aan de IT. In al die jaren tussen 2007 en 2016 liet het aantal banen dat gericht is op IT steeds een stijgende lijn zien en inmiddels is bijna een kwart van de medewerkers bij banken al werkzaam als IT’er.

Transitie in samenwerken
Het gebeurt recht onder onze neus. We bevinden ons midden in een ware transitie, die niet alleen gemaakt kan worden door het aantrekken van nieuw personeel, maar ook door het anders laten werken van teams en het laten varen van de meer traditionele rolverdeling. CompanyMatch werkt met diverse werkgevers samen die zich midden in een dergelijke transitie bevinden. Grotere bedrijven zijn permanent in beweging. In stappen van 2 tot 5 jaar bereiden ze zich steeds continu voor op een toekomstbestendige strategie. Technologie en de juiste fit met de mens en zijn vaardigheden komt daarbij steeds meer centraal te staan. Het is voor een bedrijf onmogelijk zijn doelstellingen te halen zonder het aantrekken van de juiste mix van talentvolle medewerkers.

Ontwikkeling van techniek betekent ontwikkeling van de mens
Als we de huidige technologische ontwikkelingen doortrekken is het volgens KPMG slechts een kwestie van tijd voordat de financiële sector nog verder zal digitaliseren. En bovendien is het onvermijdelijk dat andere sectoren zullen volgen. De financiële wereld is dan ook een ‘wake up call’ voor andere sectoren waar digitalisering aan de poort rammelt.

Tegen die bedrijven willen we zeggen: ontwikkel niet alleen de techniek, maar denk vooral ook na over de mens die techniek ontwikkelt. En tegen de mens achter die techniek: vergeet ook niet zelf in beweging te blijven en je te ontwikkelen. Want juist dan biedt digitalisering (persoonlijke) kansen en groei van werkgelegenheid.

Door ons aanbevolen artikelen