Werken bij ThiemeMeulenhoff, een 225 jaar jong employer brand

Gepubliceerd op 05-04-2019

In de serie van werkgeversverhalen interviewen wij dit keer Eric Razenberg over het werken bij ThiemeMeulenhoff. Eric is sinds 2013 CEO van ThiemeMeulenhoff. Eerder verschenen interviews met innogy, Vodafone, Wit-Gele Kruis en NN Group.

Werken bij ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff is een Nederlandse uitgeverij met een lange geschiedenis. In 225 jaar heeft ThiemeMeulenhoff zich ontwikkeld van educatieve uitgeverij tot ontwerper van onderwijsleerprocessen. Ze maken leermiddelen voor het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs. De methodes van ThiemeMeulenhoff worden dagelijks door tienduizenden leerlingen gebruikt.

ThiemeMeulenhoff levert flexibele leermiddelen voor het onderwijs. De inhoud (content) voor het maken van de leermiddelen is de belangrijkste grondstof en brandstof voor ThiemeMeulenhoff. Daarnaast focust ThiemeMeulenhoff zich op de ontwikkeling van Learning Design, dit betekent dat ThiemeMeulenhoff de expertise in huis heeft om van de inhoud een volwaardig leermiddel te maken. Technologie en analytics zijn verbindende en ondersteunende thema’s die content en Learning Design samenbrengen en ontsluiten.

Sinds 2013 heeft het bedrijf zich omgevormd van old-school uitgever met een hiërarchische bedrijfsvoering tot een learning-design company met een agile bedrijfsstructuur.

Wij hebben 225 jaar ervaring met onszelf opnieuw uitvinden om relevant te blijven voor onze doelgroepen

Bij ThiemeMeulenhoff werken op dit moment 180 (fte) professionals samen met een flexibele schil van nog eens 100 collega’s. Daaromheen wordt er intensief samengewerkt met een netwerk van 700 actieve auteurs. ThiemeMeulenhoff is centraal gelegen in Nederland en uitstekend bereikbaar, je vindt het kantoor direct naast station Amersfoort.

Wat kenmerkt het werken bij ThiemeMeulenhoff?

Naast je vakbekwaamheid betekent werken bij ThiemeMeulenhoff dat je geen afdelingen en managers meer tegenkomt. Wij werken met wisselende en multidisciplinaire teams die zichzelf organiseren naar gelang het vraagstuk of doel waaraan wordt gewerkt. Deze agile manier van werken maakt ons wendbaar en flexibel. Het team bepaalt hoe een vraagstuk wordt aangepakt, is daardoor zeer betrokken en neemt de leiding en verantwoordelijkheid met ieder zijn specialistische inbreng.

Wat betekent agile werken voor thema’s als leiderschap en strategie?

Agile werken betekent dat leiderschap en strategie anders zijn belegd dan je wellicht gewend bent in een meer traditionele bedrijfsstructuur. Agile werken kenmerkt zich in de eerste plaats door een hoge mate van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en regie van de medewerkers op team niveau. Dit betekent dat leiderschap geen directieve (hiërarchische) rol meer speelt. Leiderschap wordt bij ThiemeMeulenhoff ingevuld door een regieteam dat de grote kaders vanuit de strategie overziet en staat in het teken van het creëren van de juiste randvoorwaarden zodat de teams optimaal kunnen presteren. Onze strategie wordt vanuit onze centrale missie en visie gevoed en vervolgens samen bottom-up en top-down vormgegeven.

Sturing en leiderschap is belegd bij ons regie team, dit zijn onze business managers. Vergelijkbaar aan de aanvoerders uit je hockey of volleybal team.

Wat kenmerkt de collega’s bij ThiemeMeulenhoff?

Zelfstandigheid is wel een sleutelwoord voor het werken bij ThiemeMeulenhoff. Collega’s zou ik willen kenmerken als zelfstandige en ondernemende professionals die goed in staat zijn om zelf begrip te krijgen van een situatie en daarnaast zijn ze in staat om prioriteiten en doelen te stellen. Zonder dat je hiervoor opdracht krijgt van iemand anders.

De kernwaarden van ThiemeMeulenhoff

  • Lef
  • Ondernemerschap
  • Wendbaar
  • Bevlogen
  • Open

Wat betekent dit voor de werving van nieuwe collega’s?

Dit betekent bijvoorbeeld dat we tijdens de werving van nieuwe medewerkers specifiek kijken naar de houding van de kandidaat. Op het moment dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek is de functionele check grotendeels achter de rug. In de sollicitatiegesprekken (samen met de HR business partner en teamleden) kijken we graag naar de persoon zelf. Pas je bij onze cultuur, wat kun je bijdragen? De match met onze waarden vinden we erg belangrijk en daar zullen we dan ook direct naar vragen. Wat betekent bijvoorbeeld ‘lef’ voor jou? Hoe ga je daar mee om, welk voorbeeld kun je geven? Op deze wijze ontstaat voor ons een goed beeld van zaken als: zelf startend, handelend vermogen, analytisch, planvaardigheid en samenwerken. Kortom: onze waarden vormen een belangrijk deel van wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij met elkaar samenwerken. Daarom worden de waarden getoetst tijdens de selectie en gesprekken met kandidaten.

Primaire wervingsdoelgroepen van ThiemeMeulenhoff

  • Content ontwikkelaars
  • Digital marcom-specialisten
  • IT, product owners
  • Sales

Wat merkt ThiemeMeulenhoff van de krapte op de arbeidsmarkt?

In zijn algemeenheid hebben ook wij te maken met langere doorlooptijden. Het duurt gewoon wat langer, hoewel wij altijd al een kritische selectie hebben toegepast. Bij twijfel halen wij niet in. Omdat er veel van de eigen zelfstandigheid wordt gevraagd is er geen ruimte meer om in de luwte onder de vleugels van een manager te werken. Dit is voor ons ook een belangrijke reden om erg kritisch te blijven kijken of een nieuwe collega matcht met onze waarden en past binnen onze cultuur.

CompanyMatch helpt ons daarbij door de kandidaat al in het online oriëntatieproces te helpen zichzelf te matchen met de waarden van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast biedt de CompanyMatch rapportage houvast bij de gesprekken met kandidaten door gericht te vragen naar elementen uit de match, zoals: wat betekent leiderschap voor jou? Waar heb je behoefte aan en hoe geef je daar invulling aan?

Door ons aanbevolen artikelen