Privacy Statement

1. Uw persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de privacy van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. CompanyMatch.me is een handelsnaam van Werken bij Merken BV. Werken bij Merken BV is een handelsnaam en werkmaatschappij van Werken bij Merken Holding BV. Wij respecteren en handelen daarom conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. De verwerking van persoonsgegevens is conform de WBP aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage in Nederland.

 

2. Gebruik van cookies

CompanyMatch maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen en wordt gebruikt om uw match (vanuit de widget) met werkgevers te kunnen laten zien en het bijhouden van bezoekersstatistieken.
 

3. Data bescherming en privacy

Accountgegevens en (match)data op CompanyMatch worden beheerd en beschermd door Werken bij Merken BV. U kunt voor vragen contact opnemen via support@companymatch.me.

De persoonsgegevens en (match)data worden door CompanyMatch opgeslagen ten behoeven van de functionaliteiten van CompanyMatch, waaronder het matchen van werkgevers met werkzoekenden op ieder moment. Daarnaast verzamelen wij gegevens om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren en om betrokken partijen geanonimiseerde inzichten te kunnen geven in de verzamelde (match)data. De persoonlijke gegevens en match gegevens zullen enkel aan derden (werkgevers) worden bezorgd op initiatief van de gebruiker.

Persoonsgegevens en (match)data blijven opgeslagen gedurende het bestaan van het account op CompanyMatch, en worden direct verwijderd zodra de gebruiker zich uitschrijft.

Gebruikers hebben het recht om alle data met betrekking tot zijn of haar account die CompanyMatch heeft opgeslagen op te vragen en in te zien.
 

4. CompanyMatch integraties in andere websites

CompanyMatch is geïntegreerd in andere websites door middel van onder andere de CompanyMatch widget en API(‘s). CompanyMatch is eigenaar en verwerker van de gegevens die binnen de integratie getoond en verwerkt worden. Dit omvat het matchpercentage, de CompanyMatch scan, alle (persoons)gegevens tijdens het registratieproces bij CompanyMatch en (match)data die wordt verzameld tijdens het gebruik.
 

5. Privacybeleid op andere websites

CompanyMatch bevat links naar andere websites en is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van andere internetsites en het daar geldende privacybeleid. Wij raden onze bezoekers daarom aan om goed op te letten wanneer zij onze website verlaten en de privacyverklaring van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van onze website(s) en/of CompanyMatch widget.
 

6. Beveiliging van uw gegevens

CompanyMatch maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. De veiligheid van gegevens die u via internet verstuurt kan echter nooit voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite uw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bij elk gevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door u toegezonden informatie door bijvoorbeeld moedwillige en ongeoorloofde inbraak op onze systemen. Werken bij Merken BV aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor (in) directe schade voortvloeiend uit bovenstaande.
 

7. Wijzigingen

CompanyMatch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Denk hierbij aan veranderingen van rechtswege of (toekomstige) uitbreidingen in onze dienstverlening. Wijzigingen in het privacy statement worden ten alle tijde kenbaar gemaakt. Check ook zelf regelmatig het privacy statement voor een update.
 

8. Uitschrijven

Mocht u geen prijs meer stellen op het gebruik van onze diensten, dan kunt u op elk moment uw account bij CompanyMatch verwijderen door in te loggen en uw account bij ‘Instellingen’ te verwijderen.
 

9. Vragen / suggesties

Als u vragen hebt over ons privacybeleid of als u uw ervaringen met ons wilt delen, dan kunt u een email sturen aan: support@companymatch.me.
 

10. Disclaimer CompanyMatch

De CompanyMatch reflecteert de persoonlijke voorkeuren en behoeften van de gematchte gebruiker zoals die zichzelf ziet. De betrouwbaarheid hangt in hoge mate af van: interpretatie, motivatie, zelfinzicht en natuurlijk de eerlijkheid waarmee de gebruiker en de betrokken werkgever de vragen heeft beantwoord. Het is mogelijk dat voorkeuren in de loop der tijd veranderen. De CompanyMatch is automatisch opgesteld door Werken bij Merken BV. Let erop dat subjectiviteit een rol speelt bij de interpretatie en toepassing van de resultaten. Werken bij Merken BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor het gebruik en / of de gevolgen van het gebruik van dit profiel.
Mijn accounts
The language is currently set to: Nederlands Click here to change your language settings.