Andersen Lab Mạng và Công nghệ thông tin Hoa Kỳ Đã xác minh

Andersen Lab Mạng và Công nghệ thông tin Hoa Kỳ Đã xác minh

Khám phá người phù hợp với bạn với Andersen Lab

Phù hợp với văn hóa công ty là một phần quan trọng trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi. Bởi vì mọi người sẽ hạnh phúc hơn, làm việc tốt hơn và đạt được nhiều hơn khi làm việc cho một công ty phù hợp với khát vọng và giá trị cá nhân của mình.

Chúng tôi làm gì

Andersen is an international client-specific software company. Since its foundation in 2007, the company has opened 10 development centers and about 10 sales offices around the world. The company employs more than 2,000 highly qualified specialists in the development, customization and integration of corporate IT solutions, web applications and mobile applications. Andersen has completed over 950 projects and received hundreds of positive reviews from clients in various countries, including UK, USA, Germany, Austria. Today the company is working on over 250 projects. Experience with the technology stack includes C #,. NET, Java, Python, PHP, Node.js, TypeScript, Golang, C ++, JavaScript, Angular, React.js, Vue.js, HTML, CSS, Java (Android), Swift / Objective C (iOS), React The natives. The company also offers manual and automated testing, business and data analysis, UX / UI design, DevOps, IT security, and level 1/2/3 support.

Làm việc tại Andersen Lab

Hãy khám phá những cơ hội nghề nghiệp thú vị tại Andersen Lab ngay hôm nay. // Not industry 'Other' or 'Non-profit' Hãy trở thành một phần của câu chuyện độc đáo mà Andersen Lab đang định hình trong bối cảnh ngành Mạng và Công nghệ thông tin

Test
Đang tải..