Mystique BV Mạng và Công nghệ thông tin Bỉ Nhà tuyển dụng hàng đầu Đã xác minh

Mystique BV Mạng và Công nghệ thông tin Bỉ Nhà tuyển dụng hàng đầu Đã xác minh

Khám phá người phù hợp với bạn với core-origins

Phù hợp với văn hóa công ty là một phần quan trọng trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi. Bởi vì mọi người sẽ hạnh phúc hơn, làm việc tốt hơn và đạt được nhiều hơn khi làm việc cho một công ty phù hợp với khát vọng và giá trị cá nhân của mình.

Văn hóa của chúng ta

We believe in putting our consultants in the driver's seat of their careers, supporting them every step of the way with any educational or more practical tools they might need. Work-life balance and an open communication is essential, if we wish to make a difference.

Chúng tôi làm gì

We focus on IT consultancy and training in Belgium and abroad. Projects encompass a.o. System Z Mainframe, Cobol, .NET, etc..

Làm việc tại core-origins

Hãy khám phá những cơ hội nghề nghiệp thú vị tại Mystique BV ngay hôm nay. Với cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy Văn hóa sôi động của Công ty giúp đoàn kết nhóm, core-origins cung cấp nhiều con đường để thăng tiến trong sự nghiệp. Bước vào thế giới của những cơ hội đa dạng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh vực Công nghệ & Phát triển phần mềm, Dịch vụ chăm sóc khách hàng and Giáo dục. // Not industry 'Other' or 'Non-profit' Hãy trở thành một phần của câu chuyện độc đáo mà core-origins đang định hình trong bối cảnh ngành Mạng và Công nghệ thông tin

Test
Đang tải..