Làm việc tại Dashmote Giáo dục, Khoa học, Nghiên cứu Hà Lan Đã xác minh

Làm việc tại Dashmote Giáo dục, Khoa học, Nghiên cứu Hà Lan Đã xác minh

Khám phá người phù hợp với bạn với Dashmote

Phù hợp với văn hóa công ty là một phần quan trọng trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi. Bởi vì mọi người sẽ hạnh phúc hơn, làm việc tốt hơn và đạt được nhiều hơn khi làm việc cho một công ty phù hợp với khát vọng và giá trị cá nhân của mình.

Chúng tôi làm gì

Through artificial intelligence & computer vision, Dashmote decodes the visual web and extracts valuable insights from images. ​We help brands understand and predict consumer trends, based on where, when and what people are posting on social media. Enabling them to get a clear picture of customers at an individual level.


Làm việc tại Dashmote

Hãy khám phá những cơ hội nghề nghiệp thú vị tại Dashmote ngay hôm nay. Hãy trở thành một phần của câu chuyện độc đáo mà Dashmote đang định hình trong bối cảnh ngành Giáo dục, Khoa học, Nghiên cứu

Test
Đang tải..