TVH Group Vận tải & hậu cần Bỉ Nhà tuyển dụng hàng đầu Đã xác minh

TVH Group Vận tải & hậu cần Bỉ Nhà tuyển dụng hàng đầu Đã xác minh

Khám phá người phù hợp với bạn với TVH Group

Phù hợp với văn hóa công ty là một phần quan trọng trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi. Bởi vì mọi người sẽ hạnh phúc hơn, làm việc tốt hơn và đạt được nhiều hơn khi làm việc cho một công ty phù hợp với khát vọng và giá trị cá nhân của mình.

Văn hóa của chúng ta

TVH's corporate culture can be defined by one simple phrase: We Are One. Our We Are One-culture is based on 5 pillars: Power: Focus on organisation Spirit: Focus on culture Group: Focus on team Goal: Focus on growth Soul: Focus on individual commitment

Chúng tôi làm gì

TVH is a world-wide supplier with customers in more than 172 different countries. As a 'One-Stop Shop' the company offers a full service in lift trucks, spare parts, accessories and handling equipment with a guaranteed fast delivery at a competitive price. From the simplest hand trolley to the heaviest lift truck, from the smallest nut to the complete chassis. Regardless of the brand, type or year of construction of the lift truck, TVH always has a solution ready. TVH's unequalled know-how is reflected by a database of 30 million article numbers, of which well over 680.000 references are in stock.

Làm việc tại TVH Group

Hãy khám phá những cơ hội nghề nghiệp thú vị tại TVH Group ngay hôm nay. Với cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy Văn hóa sôi động của Công ty giúp đoàn kết nhóm, TVH Group cung cấp nhiều con đường để thăng tiến trong sự nghiệp. Bước vào thế giới của những cơ hội đa dạng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các lĩnh vực Giáo dục, Vận chuyển & Hậu cần and Tài chính & Kế toán. // Not industry 'Other' or 'Non-profit' Hãy trở thành một phần của câu chuyện độc đáo mà TVH Group đang định hình trong bối cảnh ngành Vận tải & hậu cần

Test
Đang tải..