Working at Erasmus MC

verifiedThis company profile is managed by Erasmus MC Netherlands

Discover your CompanyMatch with Erasmus MC

Example
 
Culture
+++
My culture
Innovation culture
You prefer entrepreneurial employers, who emphasize creativity and innovation. This company values the achievement of high performance and a good reputation.
Core values
++++
My core values
Innovate
Reliability
Helpful
As with any organisation and their values, the values you choose say a lot about you as a person. They help describe in as few words as possible what you feel is most important. This gives the company a better idea of your preferences.
Internal relations
+++
My preferences
Structure
Responsibility
Creativity
You are looking for a challenging and innovative work environment where great ideas are more important than job titles. Employees at this company are reliable and like a clear set of rules.

Our culture

Dat het Erasmus MC inhoudelijk interessant werk biedt staat voorop, maar wat onderscheidt ons nu van anderen?

Bijzondere ziektebeelden zijn bij ons aan de orde van de dag
Door het omvangrijke verzorgingsgebied hebben wij een grote diversiteit aan patiënten en ziektebeelden. Wat bij andere medische centra een uitzondering is of een bijzondere zorgvraag, is bij ons aan de orde van de dag.
​Wij werken met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technieken en ontwikkelen ze zelf
Wij stimuleren onze medewerkers om vérder te gaan, om te excellereren. Dat doen wij door ze ruimte én verantwoordelijkheid te geven. Wij streven naar vrijheid van ideeën binnen de kaders die we met elkaar afspreken.
Door te innoveren helpen we de gezondheidszorg vooruit
Wij leggen verbindingen tussen medische disciplines en andere disciplines zoals (informatie)technologie vanuit het samenwerkingsverband Medical Delta. En werken samen met nationale en internationale zorginstellingen en instanties om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren.
Ons onderzoek voor Life Science & Health behoort tot de internationale top
Dit onderzoek levert niet alleen een grote bijdrage aan de kwaliteit van gezondheid, maak ook oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en meer bedrijvigheid en economische welvaart.
Stimulerende werkomgeving; hét Universitair Medisch Centrum van de toekomst
In mei 2018 is onze nieuwbouw voltooid. Dit wordt een plaats waar we werken met de modernste processen, diagnosetechnieken, behandelingen en zorgconcepten. We streven naar een optimale ruimtebenutting, zo laag mogelijk energieverbruik en minder belasting van het milieu.

 • Not for profit
 • Over a century old
 • More than 10,000 employees
 • Internships
 • Traineeships
 • Thesis opportunities
 • Onboarding programme
 • Career opportunities abroad
 • Healthy snacks
 • Company restaurant
 • CSR certified
 • Durability policy
 • Company parties
 • Team social activities
 • Leisure activity discounts
 • Annual bonus
 • Pension scheme
 • Public transport compensation
 • Barber/hairdresser
 • Child care
 • Staff committee
 • Works Council
 • Work attire
 • Casual business attire
 • Working from home
 • Part time work
 • Flexible working hours
 • Desk sharing
 • 32 hour working week
 • 36 hour working week
 • 38 hour working week
 • 40 hour working week
 • Inspirational meeting spaces
 • Equal opportunity policy
 • Female representation in management positions
 • Workplace gender equality
 • Provision of work stations for employees with a disability
 • Diverse workforce
 • Personal development budget
 • Personal development plan
 • Personal coaching
 • Training
 • Short courses
 • Courses
 • good public transport links
 • In city centre
 • Close to shops
 • Cycle to Work Scheme
 • Top Employer award
 • Great Place to Work award

Show all details

What we do

Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Universitair Medisch Centrum ligt in het hart van het multiculturele Rotterdam. Onze diepste overtuiging is dat we de zorg beter kunnen maken en gezonde mensen zo lang mogelijk gezond willen houden.

Gedreven en nuchter zoeken we altijd naar naar de beste diagnostiek en behandelmethodes en de nieuwste inzichten op het gebied van gezondheid en preventie. Zodat we -samen met onze partners- patiënten én mensen met een zorgvraag nog beter kunnen helpen en tegelijkertijd gezonde mensen gezond houden.

De drive om continu de gezondheidszorg te verbeteren, zit ons in het bloed. Vanuit onze kernactiviteiten patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek verbinden we de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch handelen zodat patiënten én mensen met een zorgvraag hier optimaal van profiteren.

Vanuit onze basisprincipes, de kernwaarden van Erasmus MC, 'verantwoordelijk', 'verbindend' en 'ondernemend' doen we ons werk. We geloven namelijk dat we de beste zorg, onderzoek en onderwijs leveren als we verantwoordelijk, verbindend en ondernemend zijn. Onze kernwaarden zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo maken we samen de gezondheidszorg zichtbaar beter.

My accounts