Go to..
Employers
All employers (All countries)
Change countries
 
Favorite
Language
Jobs

Do you match with Menzis?

Anonymously, and based on your preferences

This profile is managed by Menzis

Register here for free:

Have you already got an account? Log in

Example
 
Culture
+++
My culture
Innovation culture
You prefer entrepreneurial employers, who emphasize creativity and innovation. This company values the achievement of high performance and a good reputation.
Core values
++++
My core values
Innovate
Reliability
Helpful
As with any organisation and their values, the values you choose say a lot about you as a person. They help describe in as few words as possible what you feel is most important. This gives the company a better idea of your preferences.
Internal relations
+++
My preferences
Structure
Responsibility
Creativity
You are looking for a challenging and innovative work environment where great ideas are more important than job titles. Employees at this company are reliable and like a clear set of rules.

Our culture

Er verandert veel op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en alles wat daarmee samenhangt. Menzis speelt daar voortdurend op in. Onder andere door onze organisatie en manier van werken aan te passen bij de nieuwe omstandigheden. Van onze medewerkers verwachten we dat ze met ons meegroeien door zichzelf te ontwikkelen. En we verwachten dat ze hierin zelf initiatieven nemen. Ook het uitbreiden en uitwisselen van kennis vinden we belangrijk. Hierin verwachten we van een actieve rol van medewerkers. Menzis helpt hen hierbij.

Not publicly listed
Traineeships
Durability policy
Sponsoring of charity
Social activities
Pension plan
Staff union
Works Council
Diversity policy
Women in management and top positions
Employee satisfaction grade 7
Personal development budget
Personal development plan

What we do

Menzis is met ruim 2 miljoen klanten een van de grote zorgverzekeraars van Nederland. Menzis is maatschappelijk betrokken en sociaal vooruitstrevend. Het staat voor innovaties in de zorg én sociale zekerheid, om duurzaamheid en toegankelijkheid te waarborgen voor de verzekerden. Nu de zorg steeds meer werkt volgens de principes van de vrije markt is de noodzaak tot vernieuwing sterker dan ooit. Dat doen we bijvoorbeeld door slimmer in te kopen. Door betere afspraken te maken en ons actiever op te stellen richting zorgverleners. En door over grenzen heen te kijken, ingesleten gewoonten ter discussie te stellen en barrières te doorbreken. Menzis zoekt mensen die daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Menzis komt haar afspraken na en is er voor iedereen in de samenleving. Onze klanten kunnen zich beschermd en goed verzorgd voelen bij Menzis. Als ze ons nodig hebben, kunnen ze op ons rekenen. Ons doel is om goede zorg te bieden, en een gezonde financiële situatie te behouden. Als Onderlinge Waarborg Maatschappij investeren we in projecten voor zorginnovatie en preventie. Zodat de zorg ook in de toekomst betaalbaar kan blijven. Menzis bestaat uit de zorgverzekeraars Menzis, AnderZorg, Azivo en de Menzis zorgkantoren. Menzis opereert landelijk. Menzis heeft vestigingen in Wageningen, Groningen en Enschede. Zorgverzekeraar Azivo is gevestigd in Den Haag.

Match request

Which other employers would you like to match with? Vote anonymously for new employers to match with.

Show more
Nike 96
EADS 13
The language is currently set to: Nederlands. Click here to change your language settings.